Je Nier - home

 

V.Z.W. Nierpatiënten

     
 

 

 
 

Dendermonde, januari 2023

Beste vrienden, leden en sympathisanten,

Vooreerst onze allerbeste wensen, een gelukkig en vreugdevol 2020.
Een jaar is snel voorbij, dus tijd om het lidgeld te hernieuwen.
We kunnen jullie steun goed gebruiken om zoals de vorige jaren enkele fijne activiteiten te organiseren.

Bijdrage VZW Nierpatiënten voor 2023:
   15,00 € : 1 persoon lid  
   30,00 € : 2 personen lid  

U kunt lid worden of uw lidmaatschap hernieuwen. Betalen kunt U via overschrijving op rek.nr.BE 58 7775 9236 9679 (met vermelding van naam en adres) of door contante betaling op de dialyseafdeling aan Ilse, Lesley, Veronique, Isabelle, Greet of Kris vóór 15 februari 2023.

Als lid kan je voordeliger deelnemen aan de geplande activiteiten.
Het loont zeker de moeite om opnieuw tot onze vereniging te behoren.
Dankzij U en voor U kunnen wij opnieuw een mooi werkjaar starten.

 

Inlichtingen over onze vzw en over activiteiten zijn ook terug te vinden op de website www.jenier.be

Geïnteresseerden in Horizon – driemaandelijks tijdschrift voor nierpatiënten – dienen zelf hun abonnement te vernieuwen door 16€ over te schrijven vóór 31 januari 2023 op rek : BE 81 0001 5116 7224 op naam van Fenir-Fabir, Mercatorpad 13, 3000 Leuven met vermelding van naam, volledig adres en abonnement Horizon 2020.

Namens het bestuur van de V.Z.W.

Verhoeven Greet - Secretaris

 
 

 

 
     

Inlichtingen of Inschrijvingen via